Formålet med planarbeidet er å utvide det eksisterende steinbruddet for videre drift. Reguleringsplanarbeidet vil åpne for eventuell fremtidig etablering av asfaltfabrikk innenfor planområdet.

Fastsettelse av planprogram kan ikke påklages.

Planprogrammet, særutskrift og partsbrev ligger i fanen "Aktuelle dokumenter" i høyre marg. Berørte parter varsles direkte i brevs form.

Spørsmål eller innspill kan rettes til plansjef May Britt Fredheim på tlf. 467 41 922 eller e-post maybritt.fredheim@malselv.kommune.no, eller til Sweco ved Milan Dunderovic på tlf. 986 63 381 eller e-post milan.dunderovic@sweco.no.