Spørsmålene som ble stilt var følgende:

Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform. Målselv kommunestyre har utredet 3 alternativer for sammenslåing. 29. og 30. mai blir det folkeavstemming hvor du får anledning å stemme for eller mot kommunesammenslåing.

Men hvis du må velge ett av tre alternativer i dag, hvilket ville du valgt?

  1. Målselv og Bardu
  2. Målselv, Bardu, Sørreisa og Dyrøy
  3. Målselv, Sørreisa, Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik