I dag er de første resultatene fra Elevundersøkelsen fra høsten på nasjonalt nivå og fylkesnivå  publisert.
I tillegg er analysen som NTNU har gjort av tallene som gjelder mobbing, krenkelser og arbeidsro i timene publisert.

Her finner du tallene og rapporten:
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NTNU/Elevundersokelsen-2013---analyse-av-mobbing-krenkelser-og-arbeidsro-i-skolen-/.

I vår ble tallene på kommune- og skolenivå publiserer på Skoleporten. Analysen av hele undersøkelsen kommer til sommeren.