Planen består av 2 hoveddeler. Del 1 omhandler generelle verdier og holdningsskapende tiltak. Del 2 er handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak. Planen kan leses her.

Plan- og næringsutvalget har vedtatt rullering av del 2 i 2019. I den forbindelse inviteres kommunens innbyggere, lag og foreninger komme med konkrete innspill med frist 5.5.19.

Innspill sendes Målselv kommune i brevs form: Målselv kommune. Mellombygdveien 216, 9321 Moen, eller på e-post postmottak@malselv.kommune.no. Kommunens kontaktperson i arbeidet er plansjef May Britt Fredheim som kan kontaktes på maybritt.fredheim@malselv.kommune.no eller på telefon 467 41 922.