Utvalget anbefaler at kommunestyret vedtar planprogrammet når de har møte 10. april og at prosessen følger prosesplanen.  Prosessplanen finner du til høyre under aktuelle dokumenter.  I neste fase vil vi starte arbeidet med å innhente folkemeninger som grunnlag for utmeisling av Målselvsamfunnet. Da vil vi invitere til folkemøter mm.