1. desember er Røykvarslerens dag, med tid for bytte av batteri og testing.  Røykvarslerens dag markerer også starten på kampanjen Aksjon boligbrann.  I perioden 3.-5. desember får cirka 40 000 husstander over hele landet besøk av brann- og feiervesen og det lokale elektrisitetstilsyn med tilbud om en enkel kontroll av brannsikkerheten i boligen.

Alle boliger er pålagt å ha minst en fungerende røykvarsler, som kan høres på alle soverom med lukket dør. Det beste er å ha sammenkoblete røykvarslere i alle rom.  Da piper alle varslerne samtidig ved brann.  Det kan redde livet til deg og familien din.  Statistikk fra Aksjon boligbrann viser at nesten tre millioner mennesker bor i boliger som mangler sammenkoblede røykvarslere og en halv million nordmenn går hver kveld til sengs uten fungerende røykvarslere.  Hvert sekund teller om din bolig brenner og du kan ikke forvente at brannvesenet kommer og redder deg ut i tide

Desember, og spesielt juledagene, er årets klart mest brannfarlige periode.  Siden Aksjon boligbrann startet, har det vært en markert nedgang i antall omkomne i boligbranner i denne perioden.  Etter elleve år med Aksjon boligbrann er antall omkomne i boligbranner i perioden 23. desember til 31. desember mer enn halvert.  I perioden 1992-2002 omkom 45 personer, mens antallet har sunket til 18 de elleve siste årene.

Trenden over mange år viser en markant nedgang i juleperioden.  Det viser hvor viktig det er med forebygging, men det er ingen grunn til å slå seg til ro med de oppnådde resultatene.  Bruk av røykvarslere og aktsom atferd er fortsatt like viktig

DSB, Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak kampanjen Aksjon boligbrann, mens representanter fra brann-/feiervesen, det lokale elektrisitetstilsyn og lokale Gjensidige-kontor står for den lokale gjennomføringen. Aksjon boligbrann er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing frem til 2020 på brannforebyggende arbeid målrettet mot risikoutsatte grupper.

SJEKK RØYKVARSLEREN MED JEVNE MELLOMROM:

  • Sjekk røykvarslerne, helst en gang pr måned og alltid når du kommer hjem fra reiser
  • Test dem både ved å trykke inn testknappenm og ved å blåse røyk fra en fyrstikk eller stearinlys mot røykvarslerene
  • Batteriet byttes minst en gang pr år, emd mindre du har røykvarslere med tiårsbatteri eller tilkoblet strømnettet.  Røykvarsleren skal gi alarm etter få sekunder, hvis ikke så skjer, bytt batteri eller skift ut røykvarsleren

VIKTIG Å HUSKE VED MONTERING:

  • Monter alltid røykvarslere i taket minst 50 cm ut fra veggen. Følg produsentens bruksanvisning for montering.
  • Monter røykvarslere like utenfor soverom. Røykvarsleren skal kunne høres tydelig fra alle soverom selv når dørene er lukket.
  • Unngå å montere røykvarslere i umiddelbar nærhet til komfyr og dusj.  Stekeos og damp kan gi falske alarmer.
  • Unngå å montere røykvarslere ved ventilasjonskanaler. Luftstrømmen kan hindre røyken i å stige opp til røykvarsleren.