Innhold kan variere, men vil være knyttet til å benytte tilbud i nærmiljøet sammen med noen, som kafe, kino, turer i skog og mark, trene på treningssenter, bruke Polarbadet el.l. Den som skal være støttekontakt bør ikke selv motta behandling for rus eller psykiske lidelse, og må ha et avklart forhold til eget bruk av rusmidler, herunder alkohol.

Den som skal være støttekontakt i rustjenesten bør være voksen og ha erfaring fra å jobbe med mennesker, og ha pågangsmot til å støtte brukers forsøk om å bli rusfri eller få kontroll over rusforbruket. Du bør disponere egen bil. Det gis lønn som assistent, dekkes kjøring til og fra bruker, og kjøring under oppdraget. Antall km kjøring med bruker vil avhenge av hvor i kommunen bruker bor.

Ta kontakt med May-Britt Voll på NAV Målselv, dersom du har tid og lyst til å være støttekontakt.

May-Britt Voll
Ruskonsulent
NAV Målselv
Postboks 1163
9326 BARDUFOSS

tel 55 55 33 33 /NAV Kontaktsenter 77 28 54 88/direkte

May.britt.voll@nav.no