Nye vilkår for sentral godkjenning trer i kraft 1. januar 2016. Sentral godkjenning er en frivillig kvalitetsordning som beskriver bedriftens kompetanse gjennom dokumentert utdanning, praksis og styringssystem og at den har et system for kvalitetssikring. Bedrifter med sentral godkjenning oppfyller lovpålagte krav knyttet til betaling av skatt og merverdiavgift.

Som en del av den nye ordningen, kommer også et helt nytt godkjenningsmerke.

Mer om endringene kan leses på Direktoratet for byggkvalitet sine hjemmesider i høyre marg under fanen Aktuelle dokumenter.