Les mer her: www.gjensidigestiftelsen.no

 

Gjensidigestiftelsen ønsker å gi støtte til de prosjektene som har størst effekt, både nasjonalt og i det enkelte lokalsamfunn. Du kan søke om midler til prosjekter som fremmer trygghet og helse.

Vi ønsker spesielt å finne de beste ideene som passer inn under temaet "Barn og unges oppvekstvilkår", men alle frivillige lag, organisasjoner eller ildsjeler som har prosjekter som omhandler trygghet og helse, uansett alder eller målgruppe, oppfordres til å søke.

Tiltakene må være forebyggende og aktivitetsskapende.