Tidsrom: Onsdag 07.10.2015 10:30 - Torsdag 08.10.2015 15:30

Sted: Clarion Hotel The Edge, Tromsø
Arrangør: Fylkesmannen i Troms
Målgruppe: Alle som jobber med og for barn og unge
Påmeldingsfrist: Mandag 21.09.2015 15:30
 
Konferansen er et tilbud til kommunale tverretatlige barne- og ungdomsteam og kriseteam, til ansatte i kommunale, fylkeskommunale og private skoler, høgskoler, regionsentra og Universitet, samt barnehager, helsetjenester og barneverntjenester. Videre er konferansen innrettet mot ansatte i Nav, innen kultur og fritid, miljøvern og landbrukssektoren, politikere og planleggere. Konferansen er også særlig relevant for kommunale og fylkeskommunale ungdomsorganer.