Sammen med Forskningsrådet inviterer vi bedrifter og andre interessenter til SkatteFUNN – seminar. 

Forskningsrådet vil informere om ordningen og næringshagen Midt Troms vil dele erfaringer praktiske erfaringer om søknadsprosess og gjennomføring av skattefunn. 

SkatteFUNN kan bidra med finansiering når:  

  • Din bedrift skal utvikle nye eller bedre produkter, tjenester, eller produksjonsprosesser 
  • Dere har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette 
  • Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter i forbindelse med utviklingen 
  • Bedriften din har nytte av resultatet 

SkatteFUNN-seminar 24. mai (pameldingssystem.no) 

SkatteFUNN-seminar 24. mai

I møte vil du treffe Næringshagen Midt-Troms og Forskningsrådet ved regionsansvarlige i Troms og Finnmark. Vi vil kunne svare på spørsmål underveis og er tilgjengelig for en til en samtaler i etterkant for de som ønsker det.

forskningsradet.pameldingssystem.no

 

Med vennlig hilsen

Prosjektleder Sylvi Granheim 
Tlf: 90208858
e post: sylvi.granheim@midt-tromsnh.no