21. juni 2017 kommer første skatteoppgjørspulje. Puljen omfatter lønnstakere og pensjonister som har levert selvangivelsen/skattemeldingen elektronisk, samt skatteytere som har benyttet seg av leveringsfritak. Skatteytere som har levert selvangivelsen på papir, samt deres ektefeller, får ikke skatteoppgjør i juni.

Restskatt over kr 1000 deles i to terminer med forfall 20.august og 24.september 2017.

2. august 2017 kommer neste skatteoppgjør og vil da inkludere personlig næringsdrivende og skatteytere som har levert selvangivelsen på papir. I perioden 2. august - 5. oktober vil det komme ukentlige utlegg.  Verken skattekontoret eller skatteoppkreveren vil  kunne opplyse når ditt skatteoppgjør er ferdig behandlet.

Restskatt over kr 1000 deles i to terminer med første forfall 3 uker etter utlegg og andre forfall 8 uker etter utlegg.

 

25. oktober 2017 kommer siste skatteoppgjør. Skatteytere som er tilknyttet Svalbard, SFU eller kildeskatt pensjon får skatteoppgjør i siste pulje, det samme gjelder upersonlige skatteytere.

Restskatt over kr 1000 deles i to terminer med forfall 15.november  og 20. desember 2017.  Upersonlig skattytere (aksjeselskap) har bare ett forfall, 15.november 2017.

Skatteoppkreveren i Målselv