I Målselv kommune finnes det SFO ved følgende skoler:

Mellembygd kultur- og oppvekstsenter, leder for SFO Grethe Stenersen               ( tlf: 93 46 88 05 ) Skolens hjemmeside: http://www.minskole.no/bakkehaug

Bjørkeng oppvekstsenter, leder for SFO Jørn Uleberg ( tlf: 93 46 88 18 ) Skolens hjemmeside: http://www.minskole.no/bjorkeng

Karlstad oppvekstsenter, leder for SFO Stein Nilsen ( tlf: 93 46 88 38 ) Skolens hjemmeside: http://www.minskole.no/karlstad

Fagerlidal skole, leder for SFO Siri Hagensen ( tlf: 93 46 88 27 ) Skolens hjemmeside: http://www.minskole.no/fagerlidal

Olsborg skole, leder for SFO Frank Vidar Olsen ( tlf: 93 46 88 47 ) Skolens hjemmeside: http://www.minskole.no/olsborg

Sameskolen i Troms ( tlf: SFO 93 46 88 05 ) Skolens hjemmeside: http://www.minskole.no/sameskolen

Søknadsfrist for hovedopptakt til SFO er 01. mars hvert år. Før dere kan søke elektronisk må eleven være innmeldt til skolen. Frist for innmelding er 1. februar.

Link til søknadsskjema: https://skole.visma.com/malselv

SFO plass søkes til hver enkelt skole. Rektor ved skolen er opptaksmyndighet, og etter hovedopptak er foretatt så blir samtlige søkere tilskrevet.

Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til den kommunale klagenemnda

I 2018 er prisen 1520,- kr for halv plass og 2260,- kr for hel plass. Det gis 30% søskenmodereasjon.

HALV PLASS: Halv plass 22,5 t/uke. På skolefrie dager er halv plass halv tid av åpningstiden.

 (Eks. hvis sfo har åpent 3 dager i løpet av ei uke: dvs. en dag 9 timer, 9 t x 3 dager= 27 timer. Halv plass blir da 13.5 timer.)

Det er mulig og kjøpe timer på SFO utover halv plass:

- kjøp av dag tom 3 timer = 100 kr
- kjøp av dag tom 5 timer = 150 kr
- kjøp av dag tom 9 timer = 300 kr

Kontakt skolen eleven går på for ytterligere informasjon.