De forskjellige skolene har følgende klokkeslett for oppstarten:

  • Bardufoss u-skole kl 09:00

  • Bjørkeng oppvekstsenter kl 08:05

  • Fagerlidal skole kl 08:50

  • Karlstad oppvekstsenter kl 08:30

  • Mellembygd kultur og oppvekstsenter kl 08:50

  • Olsborg skole kl 08:45

  • Sameskolen kl 10:00

For ytterligere opplysninger/informasjon kontakt den enkelte skole eller skolens heimeside.

Målselv kommune ønsker alle nye og gamle elever vel møtt til nytt skoleår.