Psykososialt kriseteam gir psykososial førstehjelp ved ulykker, kriser og katastrofer. De har vært tilgjengelige nå i tiden etter skredet for å kunne ivareta kommunens innbyggere samt personer som oppholder seg i kommunen, og som har behov for støtte/samtale i forbindelse med det som har skjedd. 

Har du behov for å nå psykososialt kriseteam kan du ringe vakttelefon: 922 05 602

For informasjon om ulykken eller andre forhold henviser vil til politiet/media.