Kommunestyret i Målselv vedtok i møte 03.12.2015 (sak/2015) å gjennomføre ny taksering av alle eiendommer i Målselv kommune – jfr. Eiendomsskattelovens §8A-3(2)

Det varsles herved om at sluttbefaring av disse fritidseiendommene/fjellhyttene vil bli gjennomført i mars/april 2017. Iden forbindelse vil det bli noe snøscooteraktivitet i de aktuelle områdene som gjenstår og ikke er blitt besiktiget tidligere.

Spørsmål i denne forbindelse må meldes Målselv kommune innen 8. mars 2017 til:

postmottak@malselv.kommune.no eller på telefon 77837700

Eiendomsskattekontoret