Nominere kandidat til Kulturprisen 2016

Nominere kandidat til Ildsjelprisen 2016

Nominere kandidat til Ungdommens inspirasjonspris 2016

Nominere kandidat til Ungdommens kulturpris 2016

Nærmere informasjon om den enkelte pris sine statutter og retningslinjer finnes under aktuelle dokumenter til høyre

Forslag skal være begrunnet og sendes enten per e-post til postmottak@malselv.kommune.no eller per post til Målselv kommune, kommunehuset, 9321 MOEN