Barnehager:

Det er felles opptak for kommunale og private barnehager i kommunen.

Opptaket gjelder fra august 2017, med mulighet for tidligere oppstart ved særskilt avtale.

Disse må søke til hovedopptaket:

  • Barn som ikke har barnehageplass
  • Barn som står på venteliste inneværende år
  • Barn som har plass i dag, men ønsker annen type plass eller annen barnehage

Kriterier som må fylles for å ha rett til barnehageplass i Målselv er:

  • Bosatt i Målselv kommune
  • Alle barn som søker plass innen frist for hovedopptaket, får plass uavhengig av når de er født. Presisering fra vedtektene: (Retten gjelder altså alle barn som er født før 1. mars, og som søker innen fristen)
  • Frist for søknad hovedopptak må overholdes

Søknadsskjema og vedtekter ligger på kommunens hjemmeside: www.malselv.kommune.no, under ”Barn og familie”.

Det er elektronisk søknadsskjema.

SFO:

Søknadsskjema og vedtekter ligger på kommunens hjemmeside:

  • De som har plass på sfo beholder denne ut 4. klasse.
  • Ønske om endring av plass eller overflytting må også søkes elektronisk.

www.malselv.kommune.no, under ”Skole og utdanning”.

Det er elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist 1. mars 2017.