Barnehager:

Opptaket gjelder fra august 2020, med mulighet for tidligere oppstart ved særskilt avtale.

Disse må søke til hovedopptaket:

  • Barn som ikke har barnehageplass

  • Barn som har plass i dag, men ønsker annen type plass eller annen barnehage

Kriterier som må fylles for å ha rett til barnehageplass er:

  • Bosatt i Målselv kommune
  • Alle barn som søker plass innen frist for hovedopptaket, har rett til plass uavhengig av når de er født.
    Presisering av vedtektene: Retten gjelder altså alle barn som er født før 1. mars, og som søker innen fristen (Ved evt mangel på personnummer, ta kontakt med kommunalsjef Erik Myre)
  • Frist for søknad hovedopptak må overholdes

SFO:

Bare nye eller de som ønsker endring av plass skal søke.

For både barnehage og SFO-søknad gjelder:

Utfyllende opplysninger, søknadsskjema og vedtekter ligger på kommunens hjemmeside: www.malselv.kommune.no under «Søknad om barnehageplass » eller «SFO-skjema » finner du søknadsskjema.

Eleven må være innmeldt og registrert på skolen før en kan søke SFO-plass.