I saker som er behandlet av NAV-kontoret før kommunestyrets vedtak vil NAV-kontoret ta opp saker som gjelder familier med barn og innvilget sosialhjelp i julen 2022 til ny behandling. Ny behandling gjøres med hjemmel i forvaltningslovens §35, bokstav a.

De dette gjelder vil motta eget vedtak med informasjon om at saken er behandlet på nytt og trenger i utgangspunktet ikke å foreta seg noe. I vedtaket vil det gis nærmere informasjon om hva som er endret, hva dette innebærer og eventuell dato for utbetaling.

Dersom du har mottatt ett vedtak før 08.12.22 der du er innvilget ekstra sosialhjelp til jul og har barn under 18 år, men ikke har mottatt nytt vedtak innen utgangen av uke 50 kan du ta kontakt med NAV på telefon 5555 3333.