Vi gjennomfører derfor en elektronisk spørreundersøkelse på hjemmesiden og på Facebook. Vi håper du tar deg tid til å svare, og på denne måten kan gi oss et innblikk i følelser og stemning blant innbyggerne i Målselv.

Svare på undersøkelsen:

Undersøkelsen er for innbyggere i Målselv kommune, og besvares på internett, ved å gå klikke på denne lenken, eller på "Svare på undersøkelsen" oppe til høyre under Aktuelle dokumenter. Du får da opp skjemaet og besvarer spørsmålene i undersøkelsen. Dersom du ikke kan svare elektronisk på undersøkelsen, kan du få tilsendt spørreskjema ved å kontakte oss.

Undersøkelsen vi foregå i tidsrommet 12. mars til 13. april.

Alle svarene blir behandlet anonymt og i henhold til Datatilsynets regler for personvern.

Resultatene fra undersøkelsen blir offentliggjort på kommunens hjemmeside og i lokalavisene.

Dersom du har noen spørsmål om undersøkelsen, kan du kontakte:

Bjørg Johansen, Målselv kommune, Telefon: 934 68 890 /77 83 77 00

E-post: bjorg.johansen@malselv.kommune.no.

Takk for hjelpen!    

Med vennlig hilsen

Helene Rognli

ordfører