Overordnet sett er fremdriften i henhold til plan. Alle brukerne har nå gitt sine innspill til romprogram. Denne er nå til kvalitetssikring og vil fremmes for politisk behandling så raskt som mulig.

Romprogrammet er viktig for funksjon, aktivitet, investering og fremtidige driftskostnader.

Frem til 15 mai vil følgende ferdigstilles:

  • Miljøsaneringsplan
  • Rivebeskrivelse
  • Anbudsgrunnlag for riving av den gamle hallen.