Krets

Sted

Adresse

Søndag
10.september

Mandag 11.september

Karlstad

Karlstad Skole

Skjellbekkveien 23

9322 Karlstad

14:00-19:00

10:00-19:00

Moen

Olsborg skole, Flerbrukshallen

Skoleveien 2

9321 Moen

14:00-19:00

10:00-19:00

Fagerlidal

Istindportalen

Kapellveien 2

9325 Bardufoss

14:00-19:00

10:00-19:00

Bakkehaug

Bakkehaug
Samfunnshus

Mellombygdveien 1842

9336 Rundhaug

14:00-19:00

10:00-19:00

Bjørkeng

Gimlehallen

Takvassveien 39

9334 Øverbygd

14:00-19:00

10:00-19:00


Husk legitimasjon !