FØLGENDE VEIER I MÅLSELV VIL BLI BERØRT

 

Fv.854 fra krysset E6/Fv.854 til Krysset Fv.854/Avkjøring til Fjellandsbyen

  • stengning kl. 1530 – Åpner igjen kl.1800

 

E6 mellom kryssene Fv.855/E6(Buktamoen) til E6/Fv.854

  •  stengning kl. 1630 – åpner igjen kl. 17:30

 

Fv. 855 fra krysset E6/Fv.855 langs Fv.855 mot Finnsnes.

  • Stengning kl. 1430 – åpner igjen kl. 17:15.

 

FYLKESVEI 86/855 FRA FINNSNES TIL BUKTAMOEN STENGES KL.15.00.

ÅPNER IGJEN KL. 17:00

 

Avkjørsel til Fjellandsbyen – dvs. Krysset Fv.854/Myre fjellveien stengt kl. 07:00 – 20:00

 

Kun akkrediterte kjøretøy får kjøre gjennom.

 

 

Parkering i Rognmo gruva v/ Målselv Fjellandsby

Alternativ transport: buss fra Bardufoss sentrum