I august startet arbeidene med grunn- og fundamentarbeider for tilbygget til Bardufoss ungdomsskole.  Målselv kommune har inngått kontrakt med Nord Vei & Anlegg AS om utførelse av grunn- og betongarbeider som startet sine arbeider i august.  Arbeidene i denne entreprisen skal være ferdig ila november.  Prosjektleder Odd Arne Solberg kan melde om at framdriften er ihht planen.