Psykisk helse for barn og unge har behov for støttekontakter.

Vi er ute etter personer som trives sammen med barn, og har et ønske om å kunne være en positiv ressurs for barn som trenger ekstra støtte i hverdagen. Studenter/unge voksne med interesse og engasjement for barne- og ungdomsarbeid oppfordres også til å søke.

Støttekontakter blir godtgjort med kjøregodtgjørelse og timebetaling. Veiledning blir også gitt.

Ta kontakt med miljøterapeut for barn og unge Nadia Nadia Flage, telefon: 954 77 115