Formålet med disse målingene er primært generell geologisk kartlegging men med spesiell vekt på å finne mineralske ressurser.  Denne kartleggingen er ett av tiltakene i regjeringens mineralstrategi presentert 2013, og en videreføring av tilsvarende kartlegging i området de tre siste årene.

  • Det ene måleområdet strekker seg fra det som ble målt i 2014 (nord for Kåfjord) og nordover til Kvænangsfjorden (se vedlagte kart). Base for målingene vil ligge ved Storslett.
  • Det andre måleområdet dekker Øksfjordhalvøya vest for Øksfjorden, og ligger delvis i Finnmark. Base ved dette området blir trolig ved Øksfjord.
  • Et tredje område dekker Øvre Dividalen Nasjonalpark og et område nord for denne inn til grensen mot Sverige.

Selve målingene foregår ved at et helikopter med underhengende målesonde flyr i linjer med innbyrdes avstand 200 meter. Helikopteret flyr med nær konstant høyde ned mot 60 meter over bakken og i en hastighet på 100 km/t. Instrumenter måler variasjoner i jordas magnetfelt, variasjoner i den elektriske ledningsevnen og variasjoner i radioaktiv stråling. Magnetfeltet og den elektriske ledningsevnen måles fra en sonde som slepes 30 meter under helikopteret.  Den radioaktive strålingen måles med en større sensor som er festet under helikopteret. Denne gir informasjon om konsentrasjoner av de naturlige elementene kalium, uran og thorium i bakken. Dersom det finnes rester av cesium fra Tsjernobylulykken, vil denne også bli kartlagt.

Målesystemet bæres av et gult og svart helikopter fra firmaet Heliscan as. Målingene starter ca. 1. august ved Storslett og en regner med å avslutte et stykke ut i september. Det vil ikke bli foretatt målinger i dårlig vær (regn, tåke, snø, sterk vind), og heller ikke dersom solflekkaktivitet gir forstyrrelser i jordens magnetfelt. Av denne grunn er det vanskelig å fastsette eksakt varighet og tidspunkt for målingene.

Målingene i Dividalen vil skje ut fra base i lengst oppe i dalen. Her benyttes et noe enklere utstyr.

Målingene utføres med utstyr som har godkjent montering i helikopter av "European Aviation Security Agency (EASA), måleområdene er klarert med Nasjonal SikkerhetsMyndighet (NSM), og styret i Øvre Dividalen Nasjonalpark.

Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres. Målingene gjennomføres i nært samarbeid med reineiere i området.

For mer informasjon, kontakt: 
Avdelingsdirektør Tom Heldal, 9909 1739, tom.heldal@ngu.no

Programleder Jan Sverre Sandstad, 9909 1746, jan.sandstad@ngu.no

Lagleder Jan S. Rønning, 908 61 125, jan.ronning@ngu.no

Senioringeniør Frode Ofstad, 909 52 158, frode.ofstad@ngu.no