Store nedbørsmengder i kombinasjon med sterk vind fra sørvest til nordvest vil gi stor pålagring i leområden. Store naturlige skred ventes. Det finnes flere vedvarende svake lag i snødekket som vil svekkes av pålagringen, fjernutløsing er sannsynlig. Områder der bygene treffer og der det har kommet mest snø de siste dagene er mest utsatt.