Her kan du stemme på valgdagen mandag 13. september.

Karlstad – Karlstad Skole, Gymsalen - fra kl. 1000-1900

Moen – Olsborg skole, Flerbrusshallen - fra kl. 1000-1900

Fagerlidal – Bardufosshallen -  fra kl. 1000-1900

Bakkehaug – Bakkehaug Samfunnshus/Mellembygd kultur og oppvekstsenter - fra kl. 1000-1900

Bjørkeng – Gimlehallen - fra kl. 1000-1900

På valgdagen kan du stemme i alle valgkretsene hvis du er manntallsført i Målselv kommune.

GODT VALG !