For høstsemesteret 2014 og vårsemesteret 2015 har Målselv kommune leierett til 1 enkelthybel i Nord-Norsk Student- og elevhjem i Oslo.

Hybelen leies ut til studenter eller skoleungdom som er hjemmehørende i Målselv.

Søknaden må være innsendt til Nord-norsk Student- og elevhjem, John Colletts Alle 100, 0870 OSLO innen 20. mai 2014.

For informasjon og søknadsskjema se WWW.nordnorsken.no eller ta kontakt med Service- og informasjonsavdelingen i kommunen, tlf. 77 83 77 00