Nå nærmer det seg årets hovedinntak av nordnorske studenter i Oslo.

For å komme til søknadsskjema gå inn på hybel@nnse.no eller www.nnse.no

 

Søknadsfristen på den kommunale tildelingen er 18. juni 2023.

Søknadene må være hos oss senest den 22.06.2023!!!

Skulle søknadsmengden fra en kommune være så stor at lasset tipper, vil vi ta kontakt med angjeldende

kommune for en selektering, men i første omgang fortsetter vi dette som de tre foregående år.

Vi prøver å få kabalen til å gå opp innen utgangen av juni måned, slik at vi har mulighet til å gi

tilbakemeldingen til de ca. 60% av fjorårets beboere som ønsker å bo videre, slik at vi vet hvor mange av

dem vi har kapasitet til videre.

HUSK NORDNORSKE SØKERE KAN SØKE OM EVENTUELLE LEDIG PLASSER HELE ÅRET