Nå nærmer det seg årets hovedinntak av nordnorske studenter i Oslo.

For å komme til søknadsskjema gå inn på drift@nnse.no eller www.nnse.no

 

Søknadsfristen på den kommunale tildelingen er 15. juni 2019.

Søknadene må være hos oss senest den 20.06.2019!!!

Alle fra kommuner med tildelingsplasser får plass.

For eksempel har kommunene bare l. plass men 3 søkere får alle tre tilbud om plass. Dette baserer seg på et

ønske fra huset om å øke den nordnorske student andelen.

Skulle søknadsmengden fra en kommune være så stor at lasset tipper, vil vi ta kontakt med angjeldende

kommune for en selektering, men i første omgang fortsetter vi dette som de tre foregående år.

Husk nå å sende nedover søknadene som er innkommet til kommunene innen fristen. Har ikke kommunen

noen søkere behøver ikke kommunen sende ned noen meddelelse om dette.

Vi prøver å få kabalen til å gå opp innen utgangen av juni måned, slik at vi har mulighet til å gi

tilbakemeldingen til de ca. 60% av fjorårets beboere som ønsker å bo videre, slik at vi vet hvor mange av

dem vi har kapasitet til videre.

HUSK NORDNORSKE SØKERE KAN SØKE OM EVENTUELLE LEDIG PLASSER HELE ÅRET