Det ble videre opplyst om at raketten lå i fjellmassivet Likka på mellom 1100 – 1500 meters høyde. Esrange ba om landingstillatelse med helikopter, for å rydde opp og hente ut rakettrestene fra fjellet. 

Basert på tidligere avklaringer, ble det gitt landingstillatelse for å løse saken.
Politiet ble orientert om saken like etter at kommunen hadde gjort nødvendige avklaringer internt og mot Esrange.

Det var tre deler som havnet i Målselv, ifølge opplysninger fra Esrange:

  • Del 1 er "nyttelasten", dette er den vitenskapelige delen av raketten. Denne delen er GPS merket og landet med fallskjerm.
  • Del 2 er rakettens nese, denne veier 10 kg
  • Del 3 er rakettmotor og veier i overkant av 700 kg

Esrange har nå funnet del 1, mens del 2 og 3 enda ikke er funnet. Disse to delene var ikke utstyrt med fallskjerm.

Esrange fortsetter søk for å finne de to siste delene. Det er mye snø på fjellet og vanskelige leteforhold. Vi er forberedt på at de siste delene først kan gjenfinnes når snøen er borte.

Målselv kommune har tatt initiativ til å foreta en befaring i området, når alle delene er funnet og situasjonen er endelig avklart. I denne sammenhengen vil både Esrange og Statsforvalteren inviteres med på en slik befaring. Hensikten er å sikre at det ikke ligger igjen miljøskadelige elementer i naturen.

Målselv kommune er i løpende dialog med politiet, Esrange og sentrale deler hos Statsforvalteren.