Planen ligger på kommunens hjemmeside, og i papirutgave på kommunehuset og på kommunens biblioteker.

Høringssvar sendes skriftlig til Målselv kommune på epost postmottak@malselv.kommune.no eller til Målselv kommune, kommunehuset, 9321 Moen.

Kommunens kontaktperson er Marit Fossen som kan nås på epost marit.fossen@malselv.kommune.no eller på telefonnummer 958 02 300.

Planen inngår i Kommunal planstrategi 2016-2019.