Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som varslingsanleggene uler

En så omfattende varslingstest vil høres godt, spesielt der mange mennesker er samlet og mange enheter vil spille av lyd samtidig.

Del derfor gjerne informasjon om varslingstesten med dine nærmeste, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test.


Hvem får testen:

Testen går ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner og enheter som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G.
Husk å oppdatere telefonen din, slik at du har den nyeste programvaren fra operatøren din.
Hvis du ikke har en oppdatert telefon din til de nyeste oppdateringene, kan det hende du ikke mottar testen.

Mer informasjon om hvilke enheter som kan motta nødvarsel - DSB

Dersom du ikke ønsker å motta testen, må du sette telefonen i flymodus eller skru den helt av i god tid før og etter kl. 12 den 14. juni.
Lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende blir overstyrt.


Nyttige informasjonslenker:


Hvorfor tester vi?

Nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen, både for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Som følge av krigen i Ukraina ble det vedtatt økte bevilgninger til flere tiltak for å styrke beredskapen på sivil side i Norge. Etablering av Nødvarsel på mobiltelefon er et av disse tiltakene.

I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.


Sivilforsvarets varslingsanlegg:

  • Varslingsanlegget testes hvert halvår, den andre onsdagen i januar og den andre onsdagen i juni.
  • Testing gjøres for å avdekke tekniske feil og for å gjøre befolkningen kjent med lyden og signalet.
  • Signalet som testes under varslingsprøvene heter "Viktig melding – søk informasjon" og består av tre serier med tuting med ett minutts opphold mellom seriene.
  • Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon.

Informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike media, for eksempel radio, tv, myndighetenes nettsider og sosiale medier. 

Mer informasjon om varslingsanleggene - Sivilforsvaret.

I Målselv kommune er det montert varslingsanlegg tilhørende Sivilforsvaret på følgende kommunale bygg: 

  • Øverbygd brannstasjon
  • Fagerlidalen skole
  • Helsesenteret Andslimoen
  • Kommunehus moen
  • Olsborg barneskole