Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme.

Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge.

Husk å ta med deg gyldig legimitasjon når du skal avgi stemme.

Hos Målselv kan du henvende deg til:

MÅLSELV KOMMUNE
Sted:
Kommunehuset, 9321 Moen
E-postadr.: postmottak@malselv.kommune.no
Tlf.nr.: 77 83 77 00