Ved å henvende deg til Servicekontoret på kommunehuset, kan du tidligstemme i perioden 01. juli til 9. august.

Åpningstider for Servicekontoret er kl. 08.00 til 15.00.

Husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal avgi stemme.