Dette er en unik mulighet til å vise fram Målselv på sitt beste. Vær kreativ, finn frem det norske flagg, dekorer sykler, finn frem det som dere mener fremhever og er unikt for Målselv. God stemning langs sykkeltraseene motiverer sykkelrytterne og er med på å skape de uforglemmelige tv-bildene fra Målselv og regionen.

Målselv kommune har allerede startet planleggingen og vil sammen med de andre vertskommunene legge en strategi for hvordan vi best mulig og sammen skal være med å bidra til et fantastisk arrangement. Vi vil fortløpende komme med informasjon på kommunens hjemmeside og facebookside, så følg med! Det vil også bli invitert til en kick off og idédugnad etter hvert.

Vi håper mange har lyst til å være med å bidra og vi tar imot innspill og kreative ideer fortløpende. Ta kontakt med ordfører eller næringskonsulent, Elin Byberg så får vi notert oss alle bidrag og innspill som vi kan ta med i det videre planleggingsarbeidet.

 

Med vennlig hilsen
Helene Rognli
Ordfører