Målselv kommune har henvendt seg til Målselv Idrettsråd om å opprette en gruppe som skal representere idretten/frivilligheten ifbm realisering av ny/renovert Bardufosshall.
Mål:      Opprette en arbeidsgruppe/brukerutvalg fra idretten og det frivillige på 3-6 personer.
 
Sted:     Næringshagen Målselv
Tid:       7.Februar 2022 kl.1930
 
Det vil bli gitt en kort gjennomgang av prosessen ifbm realisering av flerbrukshall av Målselv kommune.
Målselv idrettsråd mener det er viktig å gå bredt ut og forsøke å sikre at alle blir hørt og får muligheten til å komme med innspill. Målselv Idrettsråd håper møtet får til å opprette en gruppe som har en motivasjon til å få noe til, kunnskap, kompetanse og integritet i frivillighetsmiljøet i Målselv.
Alle lag og foreninger i Målselv er hjertelig velkommen til å delta på møtet. Enten for å lytte eller komme med innspill.
 
Velkommen!
Målselv Idrettsråd
v/leder Catrine Norvik