«Til topps i Målselv 2018» består av følgende turmuligheter:

*Storfurua, Mortenneset, Skardtjønna, Linken, Falkefjell, Vårhaugen, Kiil-øra, Skihytta, Badeplassen Stranda, Gapahuken, Varto

** Maristadskaret, Skjeggefjellet, Storvasshøgda, Skjellbekkvatnet, Iselvdalen, Erik Jonsahaugen, Brorstadvatnet, Sjuholmvatnet, Høgpynten, Snauhaugen, Vesltindvatnet, Åttepiggen, Blåbærhaugen, Varden, Reinskallen, Gammen, Akka, Akkaflåget, Skjerbekktjønna

*** Totindan, Habafjellet, Kalvhauet, Grønkampen, Sollitinden, Middagssteinen, Aursfjellet,

**** Rostakulen, Ruten, Alappen og Vassbruna

Vi gjør oppmerksom på at det enda kan være vått og snøflekker noen steder. Vær forsiktig ved evt snøfonner på de høyeste toppene.

Premiering:
Dersom du vil samle turer til krus – må du ha registrert minst åtte ulike turmål før 1.oktober. Barn født i år 2003 eller senere og pensjonister født i 1951 eller tidligere må registrere minst seks turer. Dere må lage en profil på Telltur og registrere turene her. Alternativt går det an å levere på papir eller pr e-post til oss.

De som har oppfylt kravet til premiering og ønsker krus, må betale 120 kr til kontonr 4715 02 00373 Målselv kommune. Husk å merke med navn og «krus FYSAK» innen 15.oktober.

De som har minst åtte (seks) registrerte turer vil også være med i loddtrekning av diverse premier uavhengig av om de har betalt for krus.

Kontakt for informasjon om alle turmålene i Målselvfysak@malselv.kommune.no 

Evt tlf: 934 68703 / 416 30126 (Inger) eller 907 96211 (Frøydis) eller 480 27274 / 996 95378 (Atle) eller 976 14767 (Anita i Øverbygd)