Innleveringsfristen for registreringskortene utsettes til 15.oktober.

Hilsen FYSAK Målselv