Utdanningen det søkes midler til må være relevant for helse – og omsorgstjenesten (grunn-, etter- eller videreutdanning).

Midlene tildeles etter søknad. Det er ikke bindingstid knyttet til disse midlene, men det forutsettes likevel at midlene tildeles personer som skal inngå i et varig arbeidsforhold til Målselv kommune.

Søknadsfrist: 1.oktober 2020

Søknad sendes postmottak@malselv.kommune.no
eller  Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen
og merkes «Søknad Fylkesmannens Kompetansemidler 2020».

Søknaden må inneholde opplysninger om studiet, studiested, varighet, fulltid / deltid / nettstudie, reisekostnader, oppholdsutgifter, studieavgift, evt tapt arbeidsinntekt og andre relevante utgifter. Kostnader forbundet med studiet må dokumenteres på et senere tidspunkt i forbindelse med utbetaling av stipendet.

Opplysninger om eventuelt tidligere tildelte kompetansemidler må også oppgis.

Den enkelte søker tilskrives om tildeling. Vedtak og tildelingen kan ikke påklages.

Ved spørsmål kan enhetsleder Maichen Jensen kontaktes på epost: Maichen.jensen@malselv.kommune.no