Søknadene må være hos oss senest den 23.06.2021.

Dette betyr at alle nordnorske søkere fra tildelingskommuner får plass.

Det er ikke noe behov for kommunen å gjøre noe selektering og velge ut fra søkerne som skal få plass.

Alle fra kommuner med tildelingsplasser får plass.

For eksempel har kommunene bare 1. plass men 3 søkere får alle tre tilbud om plass.  Dette baserer seg på et ønske fra huset om å øke den nordnorske student andelen.

Skulle søknadsmengden fra en kommune være så stor at lasset tipper, vil vi ta kontakt med angjeldende kommune for en selektering, men i første omgang fortsetter vi dette som de seks foregående år.

Vi prøver å få kabalen til å gå opp innen utgangen av juni måned, slik at vi har mulighet til å gi tilbakemeldingen til de ca. 60% av fjorårets beboere som ønsker å bo videre, slik at vi vet hvor mange av dem vi har kapasitet til videre.

SØKNADSSKJEMA FINNER DERE PÅ www.nnse.no

HUSK NORDNORSKE SØKERE KAN SØKE OM EVENTUELLE LEDIG PLASSER HELE ÅRET OG VIL ALLTID BLI PRIORITERT 😊

 

Nordnorsk Student og Elevhjem (NNSE)