Det kan søkes om hybler/elevhjem i Oslo for studenter.
 
Søknadsskjema finner dere på nett, www.nnse.no, og kan sendes til:
 
Målselv kommune 
Mellombygdveien 216
9321 Moen 
 
Søknadsfristen for den kommunale tildelingen er 20. juni 2022
 
Søknader kan sendes direkte til studenthjemmet også, hybel@nnse.no.
 
Se deres hjemmeside for mer info; www.nnse.no