Det kan søkes om hybler/elevhjem i Oslo for studenter.
 
Fyll ut søknadsskjema eller kontakt Målselv kommune, som har tildelingsrett.
 
Søknadsfristen for den kommunale tildelingen er 19. juni 2024.
 
Kontaktinformasjon: hybel@nnse.no
 
Se også hjemmesiden til Nordnorsk Student Og Elevhjem for mer info; www.nnse.no
 
Husk! Nord-norske søkere kan søke om eventuelle ledige plasser hele året og vil alltid bli prioritert.