Det skal søkes elektronisk og søknadsskjema finner dere på: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
Det kan søkes innen anleggskategoriene:
- anlegg for idrett og fysisk aktivitet (ordinære – nye + rehabilitering)
- nærmiljøanlegg
- Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet (kontakt: DNT)

Mer info: https://www.anleggsregisteret.no/

 

For råd og veiledning kontakt Ole Kroken tlf.993 62 977 eller e-post: ole.kroken@bardu.kommune.no