For Målselv kommune sin det vil det i løpet av rapporteringsåret (mars 2015-mars 2016) for tilskuddsordningen, vil det blant annet bli arrangert og gjennomført følgende for barn og unge:

-aktivitetsleir/friluftsleir like etter skoleslutt sommer. Målsnes.

-aktivitetsleir/friluftsleir før skolestart

-sommerjobb til eldre ungdom som aktivitetsledere til ovennevnte.

-friluftsleir i høstferien

-friluftsleir i vinterferien 2016. Myrefjell.

-aktivitetshelger og enkeltarrangement innen kultur og fritid spredt gjennom hele året

med mer.