Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet

Gjelder tilrettelegging i tilknytning til turløyper og raste- og bålplasser, fiskeplasser og utsiktspunkt. Det kan være skilting og merking av turruter, gapahuk, klopping, bord og benker, og som ikke støttes av spillemiddelordningen. Søknadsfrist 15. januar 2017

Se på lenkene under, for nærmere info om tilskuddsordningene, hvordan å søke m.m.

Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet

Friluftsaktivitet

Tiltak som stimulerer direkte til friluftslivsaktivitet er prioritert. Det kan være organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Deler av tilskuddet kan brukes til innkjøp av enkelt utstyr som for eksempel fiskestenger og telt, og materiell som medvirker til å fremme friluftslivsaktivitetene (grense på ca. 5000 kr). Søknadsfrist 1. februar 2018.

Friluftslivsaktiviteter