Det er ikke mulig å søke midler til drift av tiltak, men her finnes midler til etablering av bålplass/rasteplass, klopping, enkle broer, gapahuker, lavvo, fiskeplass e.l Det er også mulig å søke tilskudd til organiserte turer.

Se linken nedenfor.

Søknadsfrist er 15.januar.

http://www.tromsfylke.no/Forside/Felles-tjenester/Tilskudd