Søknadsfristen er 18. november 2022.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

De som kan søke på tilskuddet er offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører med organisasjonsnummer. 

For mer informasjon: Tilskudd inkludering av barn og unge

Søknadsportalen finner dere her: Søknadsportalen

For å logge der inn må det brukes id-porten og bankId.

I søknadsportalen er det Søknad - 2 - Frivillige og private - Ordinær søknad – 2023 som skal brukes.

For hjelp med søknaden ta kontakt med Bufdir, se oversikt over Kontaktpersoner nede på siden.