Hensikten med ordningen er å forskjønne områder der folk ferdes.

Krav til søknad:

  • Organisasjonsnummer
  • Beskrivelse av tiltak med kostnadsoverslag
  • Tilskuddet utbetales når tiltaket er gjennomført

Før gjennomføring av tiltak må det innhentes tillatelse fra grunneier.

Skriftlig søknad sendes Målselv kommune (postmottak@malselv.kommune.no eller Mellombygdveien 216, 9321 Moen) innen 30.07.

Kommunens kontaktperson er bolystkoordinator Jørn Fagervold-Uleberg.