Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Søknadsfristen er 17. desember 2021. 

Den nye forskriften om tilskudd til inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom».  

Dere kan søke om tilskudd for inntil tre år.

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i Søknadsportalen

Dersom du trenger hjelp til søknaden kan du bruke hjelpesiden til søknadsportalen

For all øvrig informasjon viser vi til tilskuddsordningens nettside

Kontaktpersoner i Bufdir:

Oversikt over kontaktpersoner for ordningen finner dere på:

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Kontakt_oss/